Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Första gången du loggar in

 1. Fyll  i ditt namn, e-post och lösenord.
 2. Klicka på "Manual Config"
 3. På inkommande server skriver ni in mailservern som ni ser inne i kundportalen för eran domän, och port 143.
 4. På utgående server skriver ni in mailservern som ni ser inne i kundportalen för eran domän, och port 587.


Lägg till ett konto i efterhand

 1. Klicka på "Tools/Preferences" → "Account Settings"
 2. Klicka på "Account Actions" → "Add Mail Account" längst ner till vänster
 3. Klicka på "Manual Config"
 4. På inkommande server skriver ni in mailservern som ni ser inne i kundportalen för eran domän, och port 143.
 5. På utgående server skriver ni in mailservern som ni ser inne i kundportalen för eran domän, och port 587.