Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Fyll  i ditt namn, e-post och lösenord.
  2. Klicka på "Manual Config"
  3. På inkommande server skriver ni in mailservern som ni ser inne i kundportalen för eran domän, och port 143.
  4. På utgående server skriver ni in mailservern som ni ser inne i kundportalen för eran domän, och port 587.

Image Added

Lägg till ett konto i efterhand

...