Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ja, välj du kan få din faktura via e-post eller post. För att välja hur du vill ha din faktura, logga in i användarportalen, klicka på Inställningar och välj sedan Betalinställningar.

Längst ned i vänstra hörnet kan ni välja hur ni vill har er faktura. Glöm inte att trycka på "Spara inställningarna och fortsätt"!


Image Added

Related articles

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesBF
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "faktura" and type = "page" and space = "BF"
labelsfaktura

...