Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Börja med att öppna Outlook och sedan klickar ni på fliken Arkiv, som finns längst upp till vänster.
 2. Klicka sedan på kontoinställningar, och sedan på kontoinställningar under den.
 3. I det nya fönstret som kom upp trycker ni på Nytt.
 4. Skriv sedan in erat epostadress och kryssa i den rutan som det står "Jag vill konfigurera mitt konto manuellt" och sedan klickar ni på Anslut.
 5. Klicka sedan vidare på IMAP.
 6. På inkommande server skriver ni in mail1.beebyte.se, och port 993. Kryssa även i den rutan om säker lösenordsauthentisering vid inloggning
 7. På utgående mailserver skriver ni samma som på inkommande, fast med port 465 och kryssa i samma ruta.
 8. Krypteringsmetoden ska vara SSL på både inkommande och utgående
 9. Sen kan det komma upp en ruta för inloggning till mailservern, där fyller ni in eran epostadress och lösenord igen.


...