Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Först går man in på SSL/TLS Certificates i kontrollpanelen, sedan trycker man på add SSL Certificate. Kontrollpanelen når ni inne på portal.beebyte.se → Webbplatser → Eran webbplats → Öppna kontrollpanel.
  2. Där kan man döpa certifikatet till t ex. Swish, sedan fyller ni in alla uppgifter som behövs.
  3. Efter det är gjort så trycker ni på request.
  4. Då hamnar ni tillbaka där ni ser alla certifikat på webbplatsen. Tryck sedan på det certifikatet ni precis skapade.
  5. Där ser ni sedan eran private key, och CSR nyckeln

    Efter det är gjort kan ni sedan använda dessa för att fortsätta att installera pluginet.