Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Börja med att logga in i kontrollpanelen så att nedanstående skärm visas

Image RemovedImage Added

Klicka sedan på WordPress i menyn på den vänstra sidan för att komma till skärmen nedanför

...