Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

När du valt att skapa en helt ny wordpress installationen via Plesk så behöver du sätta ett lösenord för WPAdmin.

Börja med att logga in i kontrollpanelen så att nedanstående skärm visas

Klicka sedan på WordPress i menyn på den vänstra sidan för att komma till skärmen nedanför

Klicka nu på Setup som är markerat i ovanstående bild under förhandsvisningen av webbplatsen

Nu kan du välja ett nytt lösenord, ändra språk för användaren samt ändra inloggningssida.


Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesBF
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("wordpress","vps","webbhotell","plesk") and type = "page" and space = "BF"
labelswordpress vps plesk webbhotell

Page properties
hiddentrue


Related issues