Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Börja med att logga in i kontrollpanelen så att nedanstående skärm visas

Image RemovedImage Added

Klicka nu på texten till mellan "Log in" -knappen och Wordpress logotypen, denna heter normalt "My CMS" om det är en helt ny webbplats. Alternativt kan du också klicka på "Wordpress" i vänstermenyn. Båda alternativen leder dig till nedanstående skärm.Image Removedsedan på WordPress i menyn på den vänstra sidan för att komma till skärmen nedanför

Image Added

Klicka nu på "Setup" till höger om Administrator Log In.Setup som är markerat i ovanstående bild under förhandsvisningen av webbplatsen

Nu kan du välja ett nytt lösenord, ändra språk för användaren samt ändra inloggningssida.

...