Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Du tar enklast bort din Scale Cloud -server genom att logga in i kontrollpanelen och gå till VM-hanteraren. När du anslutit där så välj den server som du vill ta bort under Virtual Servers.

Välj sedan "Tools" i övre högra hörnet och "Delete virtual server"

deleteserverImage Added

Content by Label
showLabelsfalse
max5
spacesBF
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("server","scale_cloud","vps") and type = "page" and space = "BF"
labelsvps scale_cloud server


Page properties
hiddentrue


Related issues

u tar enklast bort din Scale Cloud -server genom att logga in i kontrollpanelen och gå till VM-hanteraren. När du anslutit där så välj den server som du vill ta bort under Virtual Servers.

...