Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Första gången du loggar in

  1. Fyll  i ditt namn, e-post och lösenord.
  2. Klicka på "Manual Config"
  3. På inkommande server skriver ni in mailservern som ni ser inne i kundportalen för eran domän, och port 143.
  4. På utgående server skriver ni in mailservern som ni ser inne i kundportalen för eran domän, och port 587.

Lägg till ett konto i efterhand

  1. Klicka på "Tools/Preferences" → "Account Settings"
  2. Klicka på "Account Actions" → "Add Mail Account" längst ner till vänster
  3. Klicka på "Manual Config"
  4. På inkommande server skriver ni in mailservern som ni ser inne i kundportalen för eran domän, och port 143.
  5. På utgående server skriver ni in mailservern som ni ser inne i kundportalen för eran domän, och port 587.  • No labels