Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att ta reda på vad som ligger till grund för faktureringen för era servrar timma för timma gör såhär:

  1. Logga in i kundportalen på https://portal.beebyte.se
  2. Gå till servrar och klicka dig in till serverhanteraren.
  3. Klicka dig nu in på users och sedan på din användare som bilden nedan visar:
  4. Klicka sidan på texten "Virtual Server Hourly Statistics" för att visa resursutnyttjande timme för timme.

Observera

Att värdet som visas under hourly statistics är utan de inkludera nivåerna för tex. bandbredd och IOPS. Värdet av dessa visas under rubriken Discount due to free under billing statistics.