Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I den här artikeln beskriver vi hur du skapar ditt B3 Storage Space - backuputrymmet som behövs för att lagra din backuper.

Step-by-step guide

  1. Börja med att logga in i användarportalen
  2. Klicka på Servrar och B3 Backup
  3. Klicka nu på "Skapa B3 backup storage"
  4. Välj nu hur stort ditt storage behöver vara. Denna gräns kan du ändra när som helst i efterhand.
  5. Klart! Nu kan du logga in lägga till servrar i backupen