Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Semestersvar för Beebytes mailtjänst kan skapas genom webmail på https://webmail.beebyte.se

Skapa semestersvar

  • Logga in i webmailen
  • Klicka på Profil-ikonen upp i högra hörnet
  • Välj Inställningar
  • Välj Filter i vänstermenyn
  • Klicka på knappen "Lägg till filter"
  • I rutan namn: skriv Semester
  • Ändra Actions → "Move to" till "Vacation message"
  • Skriv i Subject och Message, låt övriga inställningar ha kvar standardvärden
  • Klicka på knappen Done

Ta bort semestersvar

Gå till Filter enligt instruktionen ovan och ta bort filtret som skapades genom att klicka på papperskorgen bredvid filtret. 

  • No labels