Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Steg-för-steg guide

  1. Logga först in i Plesk panelen
  2. Tryck sedan på "Tools & Settings" i vänstermenyn.
  3. Gå sedan in på  "IP Address Banning (Fail2Ban)" under "Security".
  4. Där kan man se om ens nuvarande IP adress har blivit bannad i fliken "Banned IP addresses" och har den blivit det så markerar man den och väljer att antingen ta bort bannen, eller om man väljer att vitlista den igenom att trycka på "Move to trusted IPs"
  5. Annars kan man vitlista en IP adress manuellt genom att trycka på "Trusted IP addresses" fliken och sen "Add Trusted IP"
  6. Skriv sedan in den IP adress ni vill Vitlista och tryck på Ok.


Vitlistningen ligger kvar och kommer bli ignorerad av Fail2ban och man blir inte längre utlåst ifrån servern. Det finns många externa verkyg för hur man ser sin IP adress. Är man osäker kan man alltid googla "Whats my IP?" och hämta ut adressen den vägen