Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att slippa bli flaggad som en inkräktare på sin egen hemsida eller server så bör man vitlista sin egen IP adress och även de som jobbar med servern/hemsidan i Bitninja-panelen

Steg för steg guide


  1. Först behöver man logga in i Bitninja panelen. Detta görs på admin.bitninja.io
  2. Peka först över "Black/Whitelist och tryck sedan på Whitelist.
  3. Tryck på "Add ip to whitelist"
  4. I CIDR rutan kan man sedan skriva in den IP adress man vill vitlista.
  5. (Frivilligt) Om man vill komma ihåg vem eller varför man vitlistade IP adressen kan man lägga till en kommentar i "Comment" fältet.
  6. Tryck sedan på "Add to whitelist"


För att ta reda på sin egna IP adress kan man använda sig av antingen tredjeparts hemsidor som visar ens IP adress.  T.ex https://www.whatsmyip.org/