Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Frame forward används för att presentera en extern sida på ens egna domännamn. För att en frameforward ska fungera hos beebyte så behöver alltså en webbplats svara på den tänkta domänen, t.ex. subdomän.domän.tld

Tänk på att frame forward inte anses som sk. god "netikett" och på så vis kan försämra eller helt utelämna SEO för er sida. Utöver detta kan vissa element och prestanda för webbsidan också påverkas.


Frame forward fungerar som så att din sidas vanliga start-fil, t.ex. index.html istället laddar in andra sidor. För att det ska fungera kan du använda dig av nedanstående exempel (där http://www.example.com/ byts ut mot din mål-URL):


<html>

<head>
  <title>Title</title>
</head>

<style>
body {
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body, iframe { 
  width: 100%;
  height: 100%;
}
iframe {
  border: 0;
}
</style>

<body>
  <iframe src="http://www.example.com"/>
</body>

</html>
 • No labels