Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


  1. Som återförsäljare kan du hantera dina egna kunder. Börja med att logga in i kontrollpanelen.
  2. I kontrollpanelen så klickar du på ditt kontonamn i högra hörnet och väljer "Organisationer". Då kommer du till en vy enligt nedan:
  3. Har kan du antingen klicka på alternativet "Använd nu". Du blir då inloggad som kunden. Klickar du på "Lämna organisation" så kopplar du bort dig från administrationen av kunden.