Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Följ den här guiden för att utföra en bare metal restore av en maskin i B3 backup.

Step-by-step guide

 1. Börja med att logga in i serverhanteraren och navigera till din virtuella server.
 2. Klicka på "Tools" och "Boot from ISO". Som ISO så väljer du "B3 Bare Metal Restore agent" och startar maskinen. Det kommer att ta en stund att boota.
 3. När maskinen är startad så kör du kommandot
  sudo ceni

  Det här startar nätkonfigurationen. Kör igenom den och ställ in IP, nätmask, Gateway och nät korrekt.
 4. Efter att det här är gjort så är det dags att starta backup-agenten. Det gör du genom att köra kommandot:
  sudo /etc/init.d/cdp-agent start
 5. Nu kan du återställa servern från B3 Consolen. alt. lägga till den här datorn som en ny agent i B3 och sedan återställa till den.