Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Skapa ett lagringsutrymme för dina backuper
  Skapa B3 Storage Space
 2. Anslut din server till vårt backup nät
  Anslut server till backupnät
 3. Installera backup agent på servern
  Installera backup agent via recept (Windows)
  Installera backup agent manuellt (Windows)
 4. Lägg till servern i backup
  B3 Lägga till server i backupen
 • No labels